Undersider Header Illu

Godset

Undersider Header Illu
Clausholm Slot Luftfoto SOE
Clausholm Slot Fontaener i Slotsparken

Clausholm Gods

Clausholm land- og skovbrug er en omfattende driftenhed bestående af flere gårde og skove.

I alt 900 ha er fordelt på følgende ejendomme:
• Clausholm park og skov
• Clausholm Avlsgård
• Schildenseje
• Estrupgården
• Sophie-Amaliegården
• Sophienlund
• Mygind skov

Boniteten varierer stærkt på ejendommene, og næsten alle jordtyper findes, således er såvel den svære lerjord som ådalens sorte muld repræsenteret. Produktionen, som er bortforpagtet, koncentrerer sig hovedsageligt om planteavl, med hovedvægt på kornavl.