Slotsparken

Voldgravene med de imponerende karper og parkens brusende fontæneanlæg er blot nogle af de ting, du kan opleve på en frisk vandretur i Clausholm Slotspark.

Parken og haveanlægget omkring Clausholm Slot er et af de tidligste og bedst bevarede barokanlæg i Danmark. Parken er udpeget som en af de væsentligste og mest bevaringsværdige herregårdshaver i Danmark.

Barokhaven og den 23 hektar store slotspark blev etableret tilbage i 1690’erne og er anlagt af slotsgartner Nikolaj Brandt, efter planer af den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den Yngre.

Barokkens ideal var streng symmetri – og det afspejles tydeligt på Clausholm. Her bindes slot og slotspark sammen af en gennemført, lige symmetriakse, som går ud fra slottets centrale Havesal, gennem det barokke fontæneanlæg og videre ud gennem hele parken, som er smukt anlagt i terrasser og med snorlige alléer af smukke lindetræer.

Det er tilladt at have sin hund med i parken - bare den er i snor. Medbragt mad er også tilladt i parken - der er udendørs borde til formålet.

I forbindelse med et Realdania-projekt blev der i 2009 anlagt en ny sti i slotspar-ken, som gør det muligt at gå den smukke tur hele vejen rundt om Clausholm Slot.

Se den nye parkbrochure

Læs mere om Realdania-projektet:

Fremtidens Herregaard

Historiske haver på DR2 

Realdania-projektet på Clausholm