Praktiske oplysninger

Adresse

Clausholm Slot

Clausholmvej 308, Voldum,
8370 Hadsten

Tel: 86 49 12 00

Email: bb@clausholm.dk

 
 

Clausholm Slot Selskabslokale

Clausholmvej 316, Voldum,
(kør ind via Dyrehavevej)
8370 Hadsten

Aflevering

Nøglen skal afleveres senest søndag kl. 16:00. Kontakt venligst Klaus Edgert på mobil: 30 350 650, når I er færdige med oprydning og klare til at aflevere nøglen.

Efter I har afleveret nøglen/lokalet, bliver alt service talt op, og hvis der mangler noget, vil det blive fratrukket depositum. Hvis I allerede ved afleveringen er klar over, at der er slået noget i stykker, må I meget gerne gøre opmærksom på dette. Det vil dog altid være den efterfølgende optælling, der bestemmer et evt. fradrag i depositum.

Det er også en god idé at oplyse om eventuelle fejl og mangler. Hvis I oplever ting, der ikke er i orden, allerede under borddækningen eller festen, er det meget vigtigt, at I kontakter Klaus, og giver besked! Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at rette op på dette.

Vi er meget omhyggelige med at gennemgå alt efter hver fest, men det kan ske, at vi overser noget, derfor er det vigtigt, at I siger til, hvis der er ting, der ikke er i orden. Vær venlige at sige det med det samme - ikke efter festen, men omgående!

Senest 4 hverdage efter jeres fest overfører vi depositum til jeres bankkonto. Husk at oplyse reg.nr. og kontonr. til e-mail bb@clausholm.dk

Borddækning

Praktiske oplysninger omkring borddækning i selskabslokalet:

Glas og bestik: Der må påregnes tid til polering af glas og bestik før borddækning.

Væggene: Det er absolut forbudt at slå søm og lignende i væggene.

Det er ikke en god idé at dække bord helt op ad væggene, da drys fra disse kan forekomme.

Lysestager: Vi har almindelige glaslysestager til ét lys, samt 3-armede kobber-lysestager. De fleste vælger at leje 5-armede sølvlysestager.

Mål på borde:
12 stk. runde borde Ø150 cm. Der er plads til 8 personer pr. bord.
15 stk. firkantede borde 90 x 240 cm.
Derudover har vi special borde, der passer omkring træstolper nederst i salen; både et firkantet og et ovalt bord (10-12 personer). Mål ovalt bord: Bredde 1,50 m - længde 2,40 m.

Husk at I selv skal sørge for duge og servietter.

Borde - firkantede eller runde

Eksempel på tidsplan

Kl. 13.00: Vielse i slotskirken.

Kl. 14.00: Rundvisning på slottet, mens brudeparret får taget billeder. Efter rundvisningen går gæsterne mod festlokalet til forfriskninger og hygge i slotsparken.

Kl. 16.00: Bryllupskagen skæres for.

Kl. 18:00 Bryllupsmiddagen begynder og festen fortsætter til den lyse morgen.

Espalier

Det sker, at f.eks. kolleger eller sportskammerater ønsker at danne et espalier, dette udformes med genstande og eller påklædt i uniformer, afhængigt af hvilken erhvervsgruppe eller sportsgren  bruden eller brudgommen tilhører.

Dette er tilladt på hovedtrappen til slottet, men ikke indenfor.

Fotografering på slottet

Når I er blevet viet på slottet, har I lov til at bruge slottets sale og gemakker som baggrund for jeres bryllupsbilleder. Fotograferingen må ikke tage mere end 1 time.

I er også meget velkomne til at tage billeder i slotsparken - her er der ingen tidsbegrænsning.

Brudepar, der ikke er blevet viet på slottet, kan bestille tid til fotografering på slottet. Det koster kr. 1.500,00. Dette gælder kun for brudepar, der har lejet slottets selskabslokale.

I begge tilfælde skal I selv sørge for en fotograf.

Fyrværkeri

Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri, hvis det er en godkendt fyrværker, der står for det.

Fyrværkeri skal foregå inden midnat.

Det er ikke tilladt at bruge slotsparken - fyrværkeriet skal foregå ved selskabslokalet.

Det er vigtigt, at fyrværkeren sørger for at indhente de nødvendige tilladelse hos myndigheder.

Vi skal have besked, hvis I eller jeres gæster har bestilt fyrværkeri. Dette af hensyn til dyrene, der går på græsfold tæt ved selskabslokalet. De skal flyttes, når der skal affyres fyrværkeri.

Kort

Mål - Selskabslokale

Omgivelser

Organist

I skal selv kontakte organisten og aftale nærmere - I får hans oplysninger her:

Organist: Asger Troelsen
Organist ved Viby/Ravnsbjerg Kirke
Tlf. 86 28 57 23
Mobil 61 73 05 70

Asger tager et honorar for at spille, men det aftaler I selv direkte med ham.

Det er ikke tilladt at bruge egen organist. Hvis Asger ikke kan, så har vi andre organister, vi henviser til.

Overnatning

Vi kan desværre ikke tilbyde overnatning til jeres gæster.

Jeres gæster er velkomne til at overnatte i campingvogn eller lignende. Gårdspladsen ved selskabslokalet må gerne bruges til dette formål.

Nærmeste overnatning er i Randers. Bl.a. er der Motel X, der ligger tæt ved motorvejen (afkørsel 43).

Overnatning i Randers

Motel Hadsten

Bed & Breakfast i Voldum

Både til Randers og Hadsten er der ca. 15 km fra Clausholm.

Ca. 5 km fra Clausholm ligger landsbyen Hørning, hvor der er en privatperson, der har værelsesudlejning - se deres hjemmeside

Papirarbejde

Da det er vores lokale præst, der er kirkebogsførende, og derfor udfærdiger vielsesattesten i forbindelse med jeres bryllup, skal alt papirarbejdet sendes til Voldum Sogn. Det samme gør sig gældende ved en velsignelse, her sendes alle oplysninger også til Voldum Sogn.

Ved en vielse skal der medvirke 2 vidner. Vidnerne skal ikke foretage sig noget rent praktisk ud over at være til stede og bevidne at vielsen har fundet sted. Ofte vælger brudeparret forældre, venner eller familiemedlemmer til dette. Derfor skal vidnernes fulde navne og adresser oplyses.

I god tid inden en vielse skal der indhentes en Prøvelsesattest – og der skal evt. søges navneændring. En prøvelsesattest får man hos ens egen kommune. For at få denne attest, skal man udfylde en Ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt på www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx
Her kan I også læse mere om prøvelsesattest, navneændring m.v.

Nedenfor er en samlet liste over alle de oplysninger, som I skal sende til Birgitte Nyborg Andreasen, der er præstesekretær for Voldum Sogn.

Voldum Sogn
c/o Grundfør Sogn
Skolestien 2
Grundfør
8382 Hinnerup
Att. Birgitte Nyborg Andreasen

Clausholm ligger i Voldum Sogn, Favrskov Kommune.

SAMLET LISTE OVER OPLYSNINGER VED EN VIELSE:

Prøvelsesattest (originalen)
Brudeparrets fulde navne
Brudeparrets CPR numre
Brudeparrets telefonnumre
Brudeparrets E-mail adresser
Vidnernes fulde navne og adresser
Navn på præst
Tidspunkt for vielsen

SAMLET LISTE OVER OPLYSNINGER VED EN VELSIGNELSE:

Jeres fulde navne og CPR-nr.
Klokkeslæt i slotskirken
Navn på jeres præst
Kopi af jeres vielsesattest.

Der er flere muligheder for parkering...

Der er 2 muligheder for parkering:

Man kan parkere på gårdspladsen lige udenfor selskabslokalet, og derefter  gå den smukke tur ned gennem parken til slottet, hvor vielsen foregår. Her skal bilen ikke flyttes efter vielsen.

Eller,

Man  kan parkere nede ved slottet, parkering er dog ikke tilladt i slotsgården (kun for brudeparret). Man skal parkere på gårdspladsen ved Staldgaarden - det er de røde bygninger, der ligger lige nedenfor slottet.

Hvis man vælger at parkere ved slottet, er det vigtigt at bilen flyttes op til parkerings pladsen ved selskabslokalet efter vielsen!

 

Parkeringsmuligheder

1: Parkering i Staldgården.  Husk at fjerne bilen efter vielsen, og parkere ved selskabslokalet.

2: Parkering ved selskabslokalet. Her skal bilen ikke flyttes.

Praktisk info

Husk at give besked om, hvor mange gæster I forventer i kirken. Dette er kun nødvendigt  hvis I bliver mere end 65 gæster, så skal vi nemlig sætte ekstra stole op. Der er plads til i alt 95 personer i kirken.

Der må ikke smides ris, korn eller lignende på slotspladsen efter vielsen. Mange vælger at udlevere sæbebobler i stedet.

Til de kvindelige gæster: Husk evt. flade sko til slotspladsens belægning eller til en hyggetur i slotsparken.

Der er trådløst internet i selskabslokalet.

Der er ingen scene i selskabslokalet.

Der er ikke udstyr til fremvisning af video, billeder eller lignende. Er der nogle af gæsterne, der skal vise video eller billeder, skal man selv medbringe udstyret til dette - inkl. lærred.

Det er en god idé at have skåle og fade med hjemmefra til transport af evt. madrester efter festen. Selskabslokalets service må ikke fjernes fra stedet. Hvis der mangler noget, vil det blive fratrukket depositum.

Vicevært Klaus Edgert kan kontakte på mobil 30 350 650.

Billeder af slottet m.m. i høj opløsning kan hentes her: www.clausholm.dk/billeder

Slottets egen hjemmeside: www.clausholm.dk

Præst

En del brudepar har selv en præst, der kan stå for vielsen. Men hvis man ikke har mulighed for at bruge egen præst, er der tilknyttet en præst til slotskirken på Clausholm.

Hun hedder Ingrid Vind og kan kontaktes på mobil 30 62 25 35 eller e-mail ingridvind@hotmail.com

I aftaler direkte med Ingrid omkring tidspunkt, honorar m.v.

Udarbejdelse af vielsesattest foregår hos vores lokale sognepræst - læs mere under Papirarbejde

Kirken på Clausholm Slot er indviet, og godkendt af biskoppen til vielser.

Kinesiske lanterner / Flyvende lanterner

Det er blevet meget populært at underholde sine gæster med opsendelse af rislamper / himmellanterner. På Clausholm er dette ikke tilladt, da brandfaren er for høj.

Ris-kastning

Det er ikke tilladt at kaste ris, frø eller lignende hverken på slottet eller i selskabslokalet. Dette gælder både indendørs og udendørs.

Mange vælger at bruge sæbebobler i stedet. Må dog kun bruges udendørs.

Salmebøger


Oplysninger omkring salmebøger i kirken:

Vi har kun den gamle version af salmebogen, men langt de fleste vælger at lave salmehæfter til deres gæster. Vi kan desværre ikke skrive salmenumrene i kirken, da salme-tavlerne er meget gamle, og ikke kan / må bruges mere. Præsten skal bare sige hvilken salme, der skal synges.

 

Slotskirken

 

 I slotskirken er der plads til ca. 65 personer på de faste bænkerækker. Hvis I bliver flere end 65 gæster i kirken, sætter vi guldstole op, så bliver der plads til max. 95 gæster.

Hvis vi ikke får andet at vide, så sætter vi 2 x 2 stoI foran alteret til brudeparret m.fl.

Det er ikke tilladt at pynte kirken.

Det er ikke tilladt at kaste ris, frø eller lignende!

 

Trapper på slottet

Vielsen foregår i slotskirken på Clausholm Slot. Kirken ligger på anden sal i den venstre fløj. Adgang dertil foregår ad to trapper. Først hovedtrappen ind i huset, der har 10 trin,  dernæst Kongetrappen der fører op på anden sal med i alt 24 trin. Denne trappe har lave trin, og der er to afsatser på vejen op.

Udendørs vielse

Der er mange smukke og romantiske steder i slotsparken, hvor det er muligt at blive viet. Haven ved selskabslokalet er også en oplagt mulighed, da den ligger i direkte forbindelse med den store terrasse og festlokalet.

Det koster 1.500 kr. for en vielse et aftalt sted i parken / haven.

Man må ikke kaste med ris eller fuglefrø. En god idé kan være at bede gæsterne have sæbebobler med i stedet. Det må I meget gerne sige videre til jeres venner og familie.

Der må ikke medbringes borde, stole, parasoller eller lign.

En vielse i slotsparken / haven foregår udendørs. Der er ikke mulighed for at gå indenfor i tilfælde af dårligt vejr.

Udlevering af nøgle

Nøgle til selskabslokalet udleveres fredag kl. 10.00. Kontakt Klaus Edgert på mobil 30 350 650 for nærmere aftale.

Hvis I ønsker adgang til selskabslokalet allerede fra torsdag kl. 10.00, kan det godt lade sig gøre, hvis lokalet ikke allerede er optaget. Det  koster kr. 1.500,00 ekstra.

Æresport

Brudeparrets familie eller venner er velkomne til at lave æresport ved indgangen til selskabslokalet.  Der sidder øskner i muren, hvortil   æresporten kan fastgøres. vi anbefaler at der bruges reb til på-binding.

Cirka mål: Højde 2,00 m - bredde 1,00 m.