Slotsparken

Parken og haveanlægget omkring Clausholm Slot er et af de tidligste og bedst bevarede barokanlæg i Danmark. Parken er udpeget som en af de væsentligste og mest bevaringsværdige herregårdshaver i Danmark.

Barokhaven og den 23 hektar store slotspark blev etableret  i 1690’erne, og er anlagt af slotsgartner Nikolaj Brandt, efter planer af den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den Yngre.

Barokkens ideal var streng symmetri, det afspejles tydeligt på Clausholm. Hele anlægget er bygget omkring en streng symmetriakse, startende med nord alléen, videre ind gennem det to-fløjede staldgårdsanlæg, over voldgravs dæmningen, ind på slotsgården, gennem Havesalen, ud og op gennem de smukt anlagte terrasser og kaskade anlægget, oprindeligt med slutpunkt i et firefløjet gårdanlæg. 

Parken har utallige alléer med tilsammen over 1000 lindetræer.

Det er tilladt at have hund i snor med i parken. Medbragt mad er også tilladt, der er udendørs borde til formålet.

I forbindelse med et Realdania-projekt blev der i 2009 anlagt en ny sti i slotsparken, som gør det muligt at gå en meget dejlig og smuk tur hele vejen rundt om Clausholm Slot. Se parkbrochure
 

Læs mere om Realdania-projektet:

Fremtidens Herregaard

Historiske haver på DR2 

Realdania-projektet på Clausholm