Litteraturliste

Bøger og artikler med tilknytning til Clausholm og Dronning Anna Sophie.

H. Berner-Schilden-Holsten:
Artikel om Clausholm i "Danske Herregaarde ved 1920".
Bind III side 21-36.

H. Berner-Schilden-Holsten:
Særtryk af ovennævnte artikel med udvidet billedmateriale.

H. Berner-Schilden-Holsten:
Artikel om Clausholm i "Danske Slotte og Herregaarde" 1945.
Bind IV side 234-250.

Harald Langberg:
"Clausholms Bygningshistorie" 1958. 331 sider + 15 tavler.
Særtryk af H. Berner-Schilden-Holstens "Slægtebog".

Tove Clemmensen:
"Møbler på Clausholm, Langesø og Holstenshuus" 1946. 217 sider.
Særtryk af H. Berner-Schilden-Holstens "Slægtebog".

Vilh. Lorentzen med oplysninger af H. Berner-Schilden-Holsten:
Artikel om Clausholms have i "Danske Herregaards-haver" 1934.
Hefte 8, side 195-220.

Henrik Berner: "Vandkunst på Clausholm" 1977.Side 39-48 i "Historisk Aarbog fra Randers Amt".

Henrik Glahn & Søren Sørensen:
"The Clausholm Music Fragments" 1974. Dansk og engelsk tekst.
210 sider.

H. Berner-Schilden-Holsten:
"Dronning Anna Sophie på Clausholm" 1911. 103 sider.
Særtryk af "Fra Randers Amt V".

"Dronning Anna Sophie" 1951. 9 artikler, 245 sider.
Festskrift til H. Berner-Schilden-Holsten.

Karen Døssing:
"Clausholm - et slot i Danmark" 1997. Forlaget Tommeliden, 64 sider.

Niels Peter Stilling:
"Danmarks slotte og herregaarde" 2005. Politikens Forlag. 480 sider.

Lulu Salto Stephensen:
"Danmarks Havekunst II" 2001. Arkitektens Forlag. 432 sider.

Nationalmuseet 2005:
"Herregården. Menneske-Samfund-Landskab-Bygninger"