Kronologi for Clausholm Slot

Nogle af Clausholms ejere og begivenheder

  Ejere Begivenheder
1100 Biskop Elocus,
Aarhus (?)
Ældste fundne
bygningsrester.
1200    
1300 3 generationer af
familien Panter.
Erobret af
Valdemar Atterdag.
1400 2 generationer af
familien Panter.
2 store brande.
3-fløjet hovedbygning
m.m. opføres.
1500 3 generationer af
familien Brok.
Tilbygninger opføres.
Deles mellem søskende i
1546, men samles igen.
1600 Mette Brahe, gift med
Otto Marsviin.
Helvig Marsviin, gift med
oberst Hans Friis.
Storkansler, grev Conrad Reventlow.

Forsvares mod svenskerne.


Nuværende slot opføres
i 1699.

1700 Reventlow og hans enke.
Kronen.
Chr. v. d. Maase
og hans enke.
Gehejmeråd
M. W. Huitfeldt.
Anna Sophie bortføres
i 1712.
2 fløje tilbygges i 1722-24.
Anna Sophies enketid i
perioden 1730-43.
Parken udvides.
1800 H.H. v. Schilden og
hans enke.
Rosalie v. Schilden, gift
med major C.A. v. Oppen.
3 generationer af Berner-
Schilden-Holsten.
Fideikommis'et oprettes
i 1810.
1900 1955 Kammerherre
Henrik Berner.
1977 Kammerherre, Hofjægermester
Kim A. Berner.
Kapellet istandsættes
i 1931.
Fontæneanlægget etableres i 1976.
Fortløbende restaurering
af slot og park.
2000  

Renovering af bl.a. voldgrav, kanter, damme m.m. De gamle lindetræer på holmen fældes, og nye plantes. Realdania-projekt. 

 

 

M. W. Huitfeldt