Clausholm i dag

Stedet er i privat eje, og slottets vestfløj bebos i dag af 5. generation, Kammerherre, Hofjægermester Kim A. Berner.

Med sine knap 900 ha drives Clausholm stadig aktivt som gods og landbrugsvirksomhed med planteavl, skovbrug, jagtvæsen, boligudlejning samt produktion af juletræer og pyntegrønt.