Jagt

Jagt

På det sammenhængende skov-og landbrugsareal omkring Clausholm Slot drives der professionelt jagtvæsen.
Dette indebærer at der er fokus på dyrelivets levevilkår og en mangfoldig og smuk natur.
Der plejes ca. 15-20 ha. biotoparealer i form af grønne markkanter, vildtkorridorer, fodermarker, skov enge og læhegn, der både sikrer at det mangfoldige dyreliv får bedre levevilkår, og at naturen beriges.

Vores våde enge, vandhuller, samt de velanlagte vildtremiser giver i det naturligt kuperede terræn, mulighed for at levere kvalitets jagtoplevelser på velflyvende fasaner og ænder, samt riffeljagt på råvildt.

Jagtretten på Clausholms arealer udlejes på dags basis.

Forespørgsler til disse arrangementer bedes rettes til Vildtforvalter/Herregårdsskytte Thomas Christensen