Slotskirken

Barokslottet Clausholm er opført af storkansler, grev Conrad Reventlow i 1690erne. Det samme er den lille og rigt dekorerede slotskirke i slottets vestfløj med plads til op til 95 kirkegængere.

Slotskirken, som man ser den i dag, er indrettet af enkedronning Anna Sophie i 1732, mens hun var forvist til barndomshjemmet Clausholm. Det gamle kirkerum er rigt og smukt dekoreret, og i loftet hænger et yderst velbevaret kirkeskib – en fuldrigger fra omkring 1730, skænket til dronning Anna Sophie.

Slotskirken rummer et fornemt, gammelt orgel, som blev bygget specielt til slottet i 1690’erne. Det er således et af de ældste af sin art i Danmark, som stadig er i brug. Og alderen til trods, kan de gamle orgelpiber stadig frembringe de smukkeste toner.

Slotskirken på Clausholm er indviet, men har ikke en fast præst tilknyttet. Clausholm Slotskirke er åben for besøgende hver sommer sammen med resten af slottet. Se åbningstider.

Det er muligt at blive viet i slotskirken, i forbindelse med leje af Clausholm Selskabslokale.